Stowarzyszenie Rowerowo - Motocyklowy Klub Tylmanowa (w skrócie RMK Tylmanowa) z siedzibą w Tylmanowej jest gronem osób zainteresowanych organizowaniem i uprawianiem sportu motocrossowego, rowerowego oraz pojazdów czterokołowych.

Jego celem jest:
- propagowanie sportu motocrossowego , rowerowego oraz pojazdów czterokołowych,
- realizacja współzawodnictwa sportowego
- organizowanie wyjazdów na imprezy rowerowe lub motocyklowe dla członków Stowarzyszenia 
- rozwijanie więzi koleżeńskich wśród członków Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków i sympatyków.

Stowarzyszenie finansowane jest z:
- wpisowego i składek członkowskich
- dotacji
- ofiarności społecznej