Zarząd klubu:

Prezes:
Czesław Ligas
Wiceprezes: Marian Michałczak
Sekretarz: Janusz Ziemianek
Skarbnik: Stanisław Michałczak