Zmiany

W poniedziałek 23 grudnia 2013 odbyło się zebranie RMK Tylmanowa. Jego celem było wybranie nowych władz.
W skład nowego zarządu weszli:
Prezes: Czesław Ligas
Wiceprezes: Marian Michałczak
Sekretarz: Janusz Ziemianek
Skarbnik: Stanisław Michałczak